Accommodatie reglement

Indien het clubhuis en tennisbanen aan een lid beschikbaar gesteld worden, gelden de volgende regels:

In het clubhuis.
1) De vergoeding voor het mogen gebruiken van de accommodatie bedraagt € 50,00, vooraf te storten op de bankrekening van de vereniging.
2) Er mogen ten hoogste 60 genodigden aanwezig zijn.
3) Activiteiten zoals muziek moeten van te voren met het hoofd barcommissie worden overlegd.
4) Sluiting van het clubhuis is uiterlijk om 24.00 uur.
5) De huurder moet minimaal één jaar lid zijn.
6) De bardienst wordt geregeld door de huurder en gedaan door een ervaren lid.
7) Er mogen geen eigen consumpties geschonken worden.
8) Bier, wijn, frisdrank, koffie en thee wordt verkocht voor de normale, op moment van verhuur, geldende prijs.

Op de banen.
1) Tennisactiviteiten zijn verplicht, mits weersomstandigheden dit niet mogelijk maken.
2) Er mag alleen op, voor de banen, geschikte tennisschoenen getennist worden.
3) Om ten laatste 23.00 uur moet de baanverlichting uit.
4) Voor overige leden wordt (indien aanwezig) één baan beschikbaar gesteld.

Schoonmaak.
1) Het clubhuis dient schoon te worden achtergelaten, dit houdt in het schoonmaken van: bar, glas- en vaatwerk, tafels, stoelen, vloer, garderobe en toiletten.
2) Ook het terras buiten dient schoongemaakt en opgeruimd te worden.
3) De gravelbanen moeten gesleept zijn.
4) Het afval moet zijn opgeruimd.

 Diversen.
1) Er wordt minimaal één week van te voren op, in of rond het clubhuis bekend gemaakt dat er een activiteit gehouden wordt.
2) Er moet vooraf een borgsom van € 100,00 worden gestort op de bankrekening van de vereniging (totaal vooraf te storten € 50,00 vergoeding en € 100,00 borgsom). Indien zaken beschadigd zijn of de schoonmaak is onvoldoende, zal het hoofd van de bar-commissie beslissen of dit vergoed moet worden door middel van verrekening van deze borgsom.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 55 301 2060

Tennisvereniging De Zweepslag

Lariksweg 35
7382 BZ Klarenbeek