Historie & toekomst

De tennisvereniging De Zweepslag te Klarenbeek is op 1 september 1977 opgericht. In die tijd maakte de vereniging gebruik van de tennisbanen en horeca-accommodatie van het restaurant De Nieuwe Zweep in Klarenbeek. De naam van de vereniging heeft dus niets te maken met het bekende spierletsel, hoewel die associatie snel wordt gelegd. In de loop van de tijd wilden de leden ook deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competities. Kleedkamers ontbraken, maar met een ontheffing werd dit voorlopig opgelost. Een tennisvereniging ingehuurd bij een commerciële restauranthouder was geen ideale situatie. Daarom keek het bestuur om zich heen om de vereniging een zelfstandige positie te geven. We spreken nu over de beginjaren 80. Dat zoeken naar een eigen locatie in Klarenbeek viel niet mee. Immers Klarenbeek is een tweegemeentelijk dorp. De gemeente Apeldoorn weigerde mee te werken met als argument, dat er al genoeg tennisverenigingen in de gemeente waren. De gemeente Voorst daarentegen was enthousiast en stelde grond ter beschikking direct naast de sportvelden van de inmiddels gefuseerde voetbalclubs. Zo kregen de sportaccommodaties een daadwerkelijke centrale plaats in het dorp.
In het voorjaar van 1985 kwam het nieuwe complex aan de Lariksweg gereed, d.w.z. 4 banen met een schaftkeet als kleine kantine. Voorlopig zouden de kleedkamers van de sportvereniging gebruikt worden totdat weer voldoende financiën vergaard waren voor een heus clubhuis. Dat laatste kon in april 1992 gerealiseerd worden.
Het ledenbestand is door de jaren heen vrij constant. Ongeveer de helft van de leden komt uit Klarenbeek, maar ook een niet onaanzienlijk deel komt uit Apeldoorn.

De accommodatie.
In 1985 startte de vereniging met 2 gravelbanen en 2 kunstgrasbanen. Met deze laatste banen was De Zweepslag uniek in de omgeving. In die tijd waren er in en om Apeldoorn geen tennisbanen waar het hele jaar door gespeeld kon worden. Nu is daar geen sprake van; alleen het type allweather banen verschilt per vereniging.
In het midden van het complex is een clubhuis, bestaande uit een kantine en kleedkamers met douchegelegenheid. Met de ingebruikneming van het complex in 1985 heeft de vereniging ondersteuning van een groundsmen ingeschakeld. Deze groundsmen doet dat tot op de dag van vandaag nog steeds. Ondanks dat hij al een jaartje ouder is geworden, heeft hij de banen als het ware geadopteerd. Het bestuur is dan ook bijzonder blij, dat ieder jaar de banen er weer perfect bij liggen.

Kleinschaligheid.
Waarin verschilt nu De Zweepslag van de andere tennisverenigingen in Apeldoorn en omgeving? Samen met de tennisvereniging in Teuge kenmerkt De Zweepslag zich door kleinschaligheid. De vier banen worden gebruikt door ongeveer 140 leden. Daaruit kan al worden afgeleid, dat de baanbezetting niet hoog is en dat de leden niet vaak op een baan hoeven te wachten om te spelen.

Kleinschaligheid heeft voor- en nadelen:

  • Alles is minder strak gereguleerd, maar legt tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid bij het individuele lid om de accommodatie netjes te houden.
  • Het overgrote deel van de leden kent elkaar en dat samen met een mindere regulering maakt eigen initiatieven om “iets” te organiseren gemakkelijker. Dit bevordert in elk geval een stuk gezelligheid.
  • De begroting van een kleine vereniging laat het niet toe voor alle noodzakelijke werkzaamheden, zoals het onderhoud van het complex, externe bedrijven in te schakelen. Van de leden van een kleine vereniging wordt nu eenmaal een beetje vrijwilligerswerk gevraagd. In de huidige tijd valt het niet altijd mee om voldoende vrijwilligers te krijgen.
  • Als kleine vereniging is het zaak het gaan/leren tennissen zo laagdrempelig mogelijk te maken. Voor de jeugd is een actieve commissie aan de slag, die de jeugd vooral het plezier van het tennis laat merken. Het gaat dus vooral om de beginnende jeugd. Maakt een jeugdlid goede vorderingen om een zich op een hoger niveau verder te ontwikkelen, dan wordt hij of zij naar een vereniging verwezen met een hoger spelniveau.

Ook voor beginnende volwassenen regelt de vereniging een tennisleraar. Er is weinig of geen vraag naar voortgezette tennistrainingen.

  • Deelnemen aan de KNLTB-competitie heeft bij De Zweepslag bovenal de insteek van het op een leuke en gezellige wijze beoefenen van het “spelletje”. Over het algemeen zijn er minder teams dan bij een grotere vereniging en ligt het niveau ook vaak wel wat lager.  De Zweepslag-leden gaan vol overgave de jaarlijkse wedstrijden in, maar hechten eraan om na afloop onder het genot van een hapje en een drankje de winst- of verliespartij nog eens door te nemen.

Open toernooi.
Ieder jaar organiseert de vereniging een open toernooi. Het laat zich raden, dat ook hierbij het begrip gezelligheid en passie voor het “spelletje” weer samen gaan. Het betreft een 40+ en een 55+ dubbeltoernooi, die beide gehouden worden in de tweede helft van augustus. Dankzij de vele sponsoren is er een behoorlijke prijzenpot,  een geregelde muzikale omlijsting, een aantrekkelijke dag snack, etc.. Kortom de moeite waard om deel te nemen. Voor de organisatie kan het bestuur rekenen op vele vrijwilligers, zelfs van buiten de vereniging. Dat zoiets een hele kluif werk is, zal niemand verbazen en daarom zijn we best trots dat we zoiets als kleine vereniging kunnen brengen.

Financieel.
De Zweepslag is steeds een financieel gezonde vereniging. De achtereenvolgende besturen hebben een behouden beleid gevoerd, waardoor de financiële drempel om lid van de vereniging te worden en te blijven laag gehouden kon worden. Per jaar betaalt een seniorlid slechts € 144,- contributie. Dit zal zolang gehandhaafd worden als het financieel dit toelaat.

Toekomst.
De beide gemeenten hebben reeds lang plannen om de sportvelden en tenniscomplex te verplaatsen. Deze accommodaties vormen nu een grote scheiding tussen de twee delen van het dorp, respectievelijk het Apeldoorns en Voorster deel. Het geheel zou verplaatst worden naar nieuw aan te leggen complex aan de noordzijde van de Rijksstraatweg. Op de huidige velden zou met woningen ingevuld worden. De plannen voor de verplaatsing zijn in principe door de gemeenten en de verenigingen goedgekeurd. Echter de huidige crisis in de bouw heeft een behoorlijke streep door de rekening gegeven. Uiteindelijk hebben de beide gemeenten de knoop doorgehakt en zijn de plannen voor verplaatsing van de sportaccommodaties in de prullenbak beland. De tennisvereniging is voor de komende 25 jaar verzekerd van een mooie plek aan de Lariksweg. In de afgelopen periode is het bestuur terughoudend geweest met de uitvoering van enkele onderhoudswerkzaamheden. Je gaat immers niet teveel geld uitgeven als een accommodatie toch opgeheven wordt. Dat leidde tot achterstand en uitstel van plannen. Met voortvarendheid is de onderhoud commissie aan de slag gegaan om de achterstand in te halen. Mooie overkapping met zijwand, nieuw hekwerk, nieuwe bestrating, nieuw meubilair nieuwe keuken, nieuwe beplanting zijn activiteiten die zijn afgerond.

Het bestuur en de leden van tennisvereniging De Zweepslag kunnen trots zijn op de vernieuwde locatie aan de Lariksweg. Tevens gaat het bestuur een toekomstgericht beleid voeren.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 55 301 2060

Tennisvereniging De Zweepslag

Lariksweg 35
7382 BZ Klarenbeek