Privacy statement

Om de activiteiten van T.V. De Zweepslag uit te kunnen voeren verwerken wij persoonsgegevens. T.V. De Zweepslag respecteert de privacy van haar leden en zorgt dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met de gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt, als lid van de vereniging.

Hieronder tref je een overzicht aan van de onderwerpen die in dit privacy statement staan.

 • Welke gegevens worden er verwerkt?
 • Doel van de verwerking
 • Verstrekking aan derden
 • Bewaartermijn
 • Beveiliging
 • Jouw rechten en contactgegevens
 • Wijzigingen in dit privacy statement

Welke gegevens worden door de T.V. De Zweepslag verwerkt?
Wij verwerken gegevens indien je:

 • Lid wordt bij T.V. De Zweepslag. Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht en geboortedatum en gegevens die nodig zijn om de contributie te kunnen incasseren. Je ontvangt dan ook de Nieuwsbrief omdat alle communicatie binnen de vereniging via de Nieuwsbrief/website verloopt. Bij het inschrijven geef je toestemming voor het plaatsen van foto’s en video’s op onze website / in de digitale nieuwsbrief of in de krant.
 • Binnen de T.V. De Zweepslag als bestuurder of vrijwilliger actief bent of bent geweest. Het gaat dan om de volgende gegevens: functietitel en termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend;
 • Zich inschrijft voor competitie(s) en/of toernooi(en). Het gaat dan om de volgende gegevens: Voor- en achternaam in combinatie met de vereniging/teamnummer, speelsterkte en ranking en uitslagen. Dit gaat altijd via toernooi.nl.
 • Onze website bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens.
 • Contact met ons opneemt (via een contactformulier). Het gaat dan om de gegevens waarover je contact met ons opneemt en die je zelf hebt doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om je e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met je voor- en achternaam.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • Het aangaan en onderhouden van een relatie met de leden van T.V. De Zweepslag bijv. het incasseren van de contributie en het versturen van de Nieuwsbrief via e-mail;
 • Het organiseren van competities en toernooien;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal de T.V. De Zweepslag die eisen uiteraard volgen.

Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de T.V. De Zweepslag opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. T.V. De Zweepslag bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. Bijv. uiterlijk 2 jaar na opzeggen van het lidmaatschap worden de gegevens verwijderd uit de ledenadministratie / financiële administratie.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van gegevens. T.V. De Zweepslag treft voortdurend passende maatregelen om gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Rechten en contactgegevens
Als je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan [email protected]. Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy statement van T.V. De Zweepslag, kun je ook een e-mail sturen naar bovengenoemd e-mailadres.

Wijzigingen in dit privacy statement
Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van T.V. De Zweepslag Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. Het staat gepubliceerd op onze website: www.tvdezweepslag.nl.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 55 301 2060

Tennisvereniging De Zweepslag

Lariksweg 35
7382 BZ Klarenbeek