Afhangborden reglement

 1. Men is verplicht gebruik te maken van het afhangbord d.m.v. de eigen actuele ledenpas. Zonder afhangen van de ledenpas heeft men géén speelrecht.
  Opmerking: De ledenpas wordt aan het begin van het tennisseizoen door de KNLTB aan de vereniging verstrekt.  Aansluitend zal de leden­administratie de ledenpassen aan de leden verstrekken.
 1. Het is bij het afhangen nimmer toegestaan ledenpassen van andere leden te gebruiken.
 1. Alleen met toestemming en in aanwezigheid van betrokkenen is het toegestaan om ledenpassen van anderen te verhangen.
 1. Het is niet toegestaan de ledenpas op een volgende speeltijd te hebben of te laten hangen op het moment dat men nog aan het spelen is.
 1. Indien men in de gelegenheid is om na een speelperiode door te spelen, dan moeten de ledenpassen op de oorspronkelijke periode blijven hangen. De spelerspassen mogen dus niet verhangen worden.
 1. Wanneer alle banen bezet zijn is men verplicht is men verplicht die baan af te schrijven waarop het langst aaneengesloten door de zelfde spelers gespeeld wordt.
 1. Als na 5 minuten een afgehangen baan nog niet bezet is door spelers, die hun ledenpassen afgehangen hebben, dan mogen andere leden de baan bespelen. Zij dienen hun ledenpas over de eerste labels te hangen, die daar door hun speelrecht verliezen.
 1. Indien men tussentijds van baan verandert, dienen de spelerspassen overeenkomstig verhangen te worden. Het is dus niet toegestaan de aanvangstijd te wijzigen.
 1. Komt er onverwachts een baan vrij (bijvoorbeeld omdat spelers tussentijds de baan verlaten) dan mag men gebruik maken van de vrijkomende baan tot het einde van de speelperiode zonder dat daartoe de spelerspassen verhangen moeten worden.
 1. Als alle banen geheel bezet zijn, hangt je jouw ledenpas af op het daarop volgende vrije halfuur. Op het moment at alle banen bezet zijn en er binnen één uur geen enkelspel mogelijk is, zijn alle leden verplicht om te dubbelen indien dit gevraagd wordt.
 1. Wanneer de banen bezet zijn, zowel door enkel- als door dubbelspelers, en ieder even lang gespeeld heeft, dan dienen in de eerste plaats de banen waarop enkelspel gespeeld wordt, afgeschreven worden.
 1. Indien je speelt met een introducé, bent je verplicht jouw eigen spelerspas samen met de introducépas af te hangen. De introducépas dient altijd zichtbaar opgehangen te worden. Voor een introducé gelden de zelfde regels als voor de leden.
 1. Indien banen gereserveerd zijn voor door de vereniging georganiseerde of goedgekeurde activiteiten, wordt dit bekend gemaakt via de daartoe beschikbare kanalen.
 1. Jeugdleden mogen na 18.30 uur niet meer tennissen, tenzij er een baan vrij is op het moment waarop een speeltijd begint. Dat wil zeggen: zij mogen niet van te voren afhangen. Indien er wel een speelgelegenheid is, dient dit reglement gevolgd te worden. Het afgehangen speel-halfuur mag dan in ieder geval uitgespeeld worden.
 1. Wanneer een lid tennisles heeft, dient ook hier dit reglement gevolgd te worden. Dat wil zeggen: het is niet toegestaan om direct voorafgaand aan of in aansluiting op een lesperiode een andere baan af te hangen.
 1. In alle voorziene en onvoorziene omstandigheden dient men zich correct en sportief te gedragen.
 1. Indien men, bij meningsverschillen over het afhangen van banen, in onderling overleg niet tot een oplossing komt, beslist degene, die op het moment bardienst heeft.
 1. Bij het niet navolgen van deze voorschriften is het huishoudelijk reglement van toepassing.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 55 301 2060

Tennisvereniging De Zweepslag

Lariksweg 35
7382 BZ Klarenbeek